top of page

информация за пациента

Имунотерапия за диагностика на рак, амбулаторна, персонализирана и с малко странични ефекти.
Може да се прилага във всеки стадий на туморното заболяване, подходящ и като комбинирана терапия.

Качеството на живот се поддържа във всяка фаза на терапията.
Нека медицински специалисти ви прегледат безплатно, независимо дали във вашия случай е автоложна,
персонализираната имунотерапия, направена от тяхната кръв също има шанс за успешна терапия
Може да се наложи.
За целта нашите лекари се нуждаят от вашите актуални находки и кръвни стойности.
Електронна поща:
immumedic@gmail.com
Ако имате допълнителни въпроси, разбира се, аз съм на ваше разположение.

bottom of page